Relacje ważniejsze niż racje

Relacje ważniejsze niż racje

W naszej Fundacji cenimy relacje oparte na partnerstwie. W sytuacjach konfliktu najpierw zaglądamy do naszych emocji później umysłu.

Fundacja Empatio

Priorytetem jest człowiek

Priorytetem jest człowiek

Fundacja Empatio

Wyspa kobiet - archipelag doświadczeń

Wyspa kobiet - archipelag doświadczeńWyspa kobiet - archipelag doświadczeń

Fundacja Empatio

Nasza misja

Świadomość

Kreujemy swoją rzeczywistość w sposób świadomy, uwzględniając zarówno swoje ograniczenia, potrzeby i mocne strony. Nasze podejście do drugiego człowieka opieramy w głównej mierze na emocjach, do czego też zachęcamy.Naszym celem jest aby w każdym z nas wzrastała świadomość siebie, swoich potrzeb, swoich mocy, sprawczości, praw. A definicja siebie samego pozostawała cały czas otwarta.

Uważność

Dzięki uważności na siebie i drugiego człowieka możemy wieloaspektowo spojrzeć na rzeczywistość oraz dostosować nasze oddziaływania do potrzeb.

Adekwatność

Działamy adekwatnie do potrzeb. A oznacza to: - wspieramy rodziców i dzieci w pokonywaniu trudności. Na indywidualnej sesji z rodzicem opracowujemy wspólną bajkę, by w przystępny sposób pomagać oswoić się i znaleźć indywidualne rozwiązanie danej sytuacji. - wśród rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi propagujemy podejście partnerskie oparte na asertywności z wykorzystaniem komunikacji bez przemocy. - wywodzimy się z metody streetworkingu i naszą misją jest szerzenie tej praktyki. Streetworking jest dla nas fundamentem i inspiracją w dalszych działaniach.

Wstep do zbiórki

Nasze zbiórki

Zbiórka testow

50%
  • Jest: 2500 zł
  • Cel: 5000 zł

test2

50%
  • Jest: 2500 zł
  • Cel: 5000 zł